Maleriene er min visualisering av kampen mot egne sperrer, regler og begrensninger i livet. Alt dette vi har først har fått fortalt at vi ikke kan gjøre, ikke kan få til, ikke har lov til eller bør og må. Som vi til slutt tror på. Dette er min måte å ta tilbake kontrollen.
Mona Stenseth Erlandsen
"En anarkistisk rosemaler!"
Galleri Osebro
Ved hjelp av rene sanseinntrykk gjennom det vi ser på lerretet, ønsker jeg å skape en visuell, poetisk skildring av ulike sinnsstemninger vi som mennesker føler på fra tid til annen. Enten det er frykt, trygghet, fellesskap, sorg, melankoli eller angst. For meg er det å vise hva som bor innerst i ryggraden min når bevisstheten min er slått av. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor føler jeg det jeg gjør? Med penselen min føler jeg at jeg får til å sende et postkort fra sjelen.
Mona Stenseth Erlandsen