quote

Maleriene er min visualisering av kampen mot egne sperrer, regler og begrensninger i livet. Alt dette vi har først har fått fortalt at vi ikke kan gjøre, ikke kan få til, ikke har lov til eller bør og må. Som vi til slutt tror på. Dette er min måte å ta tilbake kontrollen.
Mona Stenseth Erlandsen