«Og til sist; aksept» (SOLGT!)

av Mona Stenseth Erlandsen
– 2020 –

Olje på linlerret
(Blindramme)
101 x 120 cm

Til salgs fra Villa Frednes

42 000,- + 5% kunstavgift

__________________