«Når ravnen varsler»

av Mona Stenseth Erlandsen
– 2020 –

Olje på linlerret
(Blindramme)
120 x 80 cm

Til salgs fra Villa Frednes

42 000,- + 5% kunstavgift

__________________