«Krake søker make»

av Mona Stenseth Erlandsen
– 2020 –

Olje på linlerret
(Blindramme)
220 x 195 cm

Til salgs fra Villa Frednes

95 000,- + 5% kunstavgift

__________________